Произход и преселения на древните българи
(в търсене на нов поглед върху стария въпрос)


Живко Войников

2012

Любезно предоставена от автора (декември 2012 г.)

Книгата е само в електронен вид. При цитиране посочването на електронния адрес и
уеб-сайта http://www.bulgari-istoria-2010.com/ е задължително!

 

Галерия от страници

В .pdf формат (19.7 Мб)

   Увод   4

 

     ИЗВОРИТЕ ЗА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ – ЧАСТ І

 

1. Кратък преглед на теориите за произхода   6

    1) Автохтонни теории   6

    2) Миграционни теории   7

    3) Съвременно състояние на въпроса   11

    4) Произходът на древните българи в чувашката и татарската наука   14

        а) Булгаро-татарска теория  —  б) Татаро-монголска теория  —  в) Тюрко-татарска теория   15

 

2. Поглед върху изворите   17

    1) Латински и византийски извори   17

    2) Сирийски извори   30

    3) Арменски и грузински извори   34

 

3. Четирите български племена според „Ашхарацуйц”   54

    1) Купи-булгхар   54

    2) Олхонтор-болкар (преселници)   58

    3) Дучи-булкар   60

    4) Чдар (Китар) Булкар   62

 

4. Бушхи/бушки = българи   64

 

5. Пурк = пугури (българи)   70

 

6. Булоцзи = бушки. Сведения за българите в китайските хроники   74

 

7. Значение на името “Българи”   85

 

8. “Именник на Българските владетели”   89

 

9. “Фир Болг”   107

 

10. “Изворите” – фалшификати   109

 

11. Племена свързани с древните българи   121

    1) Дуло   121

    2) Барсили   124

    3) Котраги (кутригури) и утигури   129

    4) Оногури/Ун(у)гури   134

    5) Савири   143

    6) Есегели   158

    7) Хазари   161

    8) Авари   166

 

12. Синовете на Тогарма   180

 

 

     АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОИЗХОДА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ – ЧАСТ ІІ

 

1. Погребален обред на древните българи и неговите азиатски паралели   185

    1) По-важни некрополи в района на салтово-маяцката култура и Северен Кавказ   185

    2) По-важни некрополи в Дунавска България   199

    3) Погребения от групата “Сивашовка”   204

    4) Погребения на ранните българи в Поволжието   206

    5) Български некрополи в Италия   209

    6) Азиатските паралели на древнобългарските погребални обреди   211

 

2. Митовете за мнимите погребения на Кубрат и Аспарух   235

    1) Съкровището от Малая Перешчепина и мнимият гроб на кан Кубрат   235

    2) “Орелът на Аспарух” и митът за погребението във Вознесенска   251

 

3. Заблудата „Тангра” и вероятният бог на древните българи Зиези – Сявуш   257

 

 

     ПРЕЗ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ) – ЧАСТ ІІІ

 

1. Тохарският въпрос и древното население на Централна Азия   287

 

2. Серика   333

 

3. Миграцията на тохарите през погледа на археологията   340

 

4. Хронологични рамки на древнобългарската етногенеза   370

 

5. Генетика и история   378

    1) Y-хромозомна ДНК   383

    2) Митохондриална ДНК   420

 

   Използвана литература   432

 

[Back to Main Page]