"История-бг"

http://www.bulgari-istoria-2010.com/

https://web.archive.org/web/20200114120841/http://www.bulgari-istoria-2010.com/

 

Сайт за българска история и електронна библиотека

на д-р Живко Войников

 

(1)   —   (2)

...кои сме, откъде идваме и накъде отиваме... Познаването на

миналото ни обяснява настоящето и ни дава ключ към бъдещето!

 

   На предната страница (__1_):

1. Собствени материали

2. Изследвания за българите на Балканите

3. История на България

4. Библиотека на руски език

5. История на Средна и Централна Азия

6. Езикознание

 

7. Военна история и ракетни войски

8. Атласи, исторически и етнографски карти

9. Съвременна проблематика

 

10. Речници

- Ностратически езици

- Индоевропейски езици (Индо-ирански езици, Други индоевропейски езици, Славянски езици)

- Алтайски езици (Тюркски езици, Чувашки език, Монголски език, Тунгусо-манджурски езици, Корейски език, Японски език)

- Уралски езици

- Дравидски езици

- Палеоазиатски езици

- Картвелски езици

- Синокавказки езици (Енисейски езици, Тибетски език, Китайски език, Бурушаски (буришки) език, Баски език, Шумерски език, Хурито-урартски език, Севернокавказки езици)

- Афразийски и семитски езици

- Америндски езици

- Други

- Топонимия и ономастика

 

7. Военна история и ракетни войски

 


 

8. Атласи, исторически и етнографски карти

 


 

9. Съвременна проблематика

 


 

10. Речници

- Ностратически езици

- Индоевропейски езици (Индо-ирански езици, Други индоевропейски езици, Славянски езици)

- Алтайски езици (Тюркски езици, Чувашки език, Монголски език, Тунгусо-манджурски езици, Корейски език, Японски език)

- Уралски езици

- Дравидски езици

- Палеоазиатски езици

- Картвелски езици

- Синокавказки езици (Енисейски езици, Тибетски език, Китайски език, Бурушаски (буришки) език, Баски език, Шумерски език, Хурито-урартски език, Севернокавказки езици)

- Афразийски и семитски езици

- Америндски езици

- Други

- Топонимия и ономастика

 

Ностратически езици

 

Индоевропейски езици

 

Индо-ирански езици

 

Други индоевропейски езици

 

Славянски езици

 

Алтайски езици

 

Тюркски езици

 

Чувашки език

 

Монголски език

 

Тунгусо-манджурски езици

 

Корейски език

 

Японски език

 

Уралски езици

 

Дравидски езици

 

Палеоазиатски езици

 

Картвелски езици

 

Синокавказки езици

Енисейски езици

 

Тибетски език

 

Китайски език

 

Бурушаски (буришки) език

 

Баски език

 

Шумерски език

 

Хурито-урартски език

 

Севернокавказки езици

 

Афразийски и семитски езици

 

Америндски езици

 

Други

 

Топонимия и ономастика

 

[Previous]


Всички текстове са в pdf. или djvu. формат. При използването на материали публикувани в този сайт - задължително цитиране и посочване на електронния адрес!