"История-бг"

http://www.bulgari-istoria-2010.com

https://web.archive.org/web/20200114120841/http://www.bulgari-istoria-2010.com

 

Сайт за българска история и електронна библиотека

на д-р Живко Войников

 

(1)   —   (2)

...кои сме, откъде идваме и накъде отиваме... Познаването на

миналото ни обяснява настоящето и ни дава ключ към бъдещето!

 

1. Собствени материали

2. Изследвания за българите на Балканите

 

3. История на България

  3.1. Книги по обща история на България
  3.2. Древна история
  3.3. Древни българи и първа българска държава
  3.4. Втора българска държава

  3.5. Средновековна книжнина
  3.6. ГИБИ и ЛИБИ
  3.7. Византия
  3.8. Волжка България
  3.9. Турско владичество
3.10. Източният въпрос и Освобождението
3.11. Нова история
3.12. Македонският въпрос
3.13. Историческа география и етнография
3.14. Веда Словена
3.15. Балкански страни
3.16. България и Унгария
3.17. Разни
3.18. Доц. Георги Кокеров - Статии
3.19. Костадин Пампов - Статии и книги
3.20. История и генетика

 

4. Библиотека на руски език

4.1. Мои исследования

4.2. Балканы, Болгария и болгары

4.3. Древние болгары

4.4. Волжская Болгария

4.5. Хазария

4.6. Савиры, чуваши и волжско-уральский регион

4.7. Скифы, сарматы и аланы

4.8. Нартский эпос

4.9. Кавказ

4.10. Средняя и Центральная Азия, Сибирь и Китай

4.11. Древний Восток

4.12. Государства Закавказья

4.13. Крым и Салтово-Маяцкая культура

4.14. Гунно-сарматское время и древние тюрки

4.15. Уральские народы

4.16. Археология

4.17. Древние арии

4.18. Историческая география

4.19. Источники

4.20. Европа

4.21. Разное

 

5. История на Средна и Централна Азия

6. Езикознание

 

   На следващата страница (__2_):

7. Военна история и ракетни войски

8. Атласи, исторически и етнографски карти

9. Съвременна проблематика

10. Речници

 

 

1. Собствени материали  (Повечето също са на адрес:  https://independent.academia.edu/ЖивкоВойников)

 


 

2. Изследвания за българите на Балканите

 


 

3. История на България

3.1. Книги по обща история на България
3.2. Древна история
3.3. Древни българи и първа българска държава
3.4. Втора българска държава
3.5. Средновековна книжнина
3.6. ГИБИ и ЛИБИ
3.7. Византия
3.8. Волжка България
3.9. Турско владичество
3.10. Източният въпрос и Освобождението
3.11. Нова история
3.12. Македонският въпрос
3.13. Историческа география и етнография
3.14. Веда Словена
3.15. Балкански страни
3.16. България и Унгария
3.17. Разни
3.18. Доц. Георги Кокеров - Статии
3.19. Костадин Пампов - Статии и книги
3.20. История и генетика

3.1. Книги по обща история на България

 

3.2 Древна история

 

3.3. Древни българи и първа българска държава

 

3.4. Втора българска държава

 

3.5. Средновековна книжнина

 

3.6. ГИБИ и ЛИБИ

 

3.7. Византия

 

3.8. Волжка България

 

3.9. Турско владичество

 

3.10. Източният въпрос и Освобождението

 

3.11. Нова история

 

3.12. Македонският въпрос

 

3.13. Историческа география и етнография

 

3.14. Веда Словена

 

3.15. Балкански страни

 

3.16. България и Унгария

 

3.17. Разни 

 

3.18. Доц. Георги Кокеров - Статии

 

3.19. Костадин Пампов - Статии и книги

 

3.20. История и генетика

 


 

4. Библиотека на руски език

4.1. Мои исследвания

4.2. Балканы, Болгария и болгары

4.3. Древние болгары

4.4. Волжская Болгария

4.5. Хазария

4.6. Савиры, чуваши и волжско-уральский регион

4.7. Скифы, сарматы и аланы

4.8. Нартский эпос

4.9. Кавказ

4.10. Средняя и Центральная Азия, Сибирь и Китай

4.11. Древний Восток

4.12. Государства Закавказья

4.13. Крым и Салтово-Маяцкая культура

4.14. Гунно-сарматское время и древние тюрки

4.15. Уральские народы

4.16. Археология

4.17. Древние арии

4.18. Историческая география

4.19. Источники

4.20. Европа

4.21. Разное

 

4.1. Мои исследования

 

4.2. Балканы, Болгария и болгары

 

4.3. Древние болгары

 

4.4. Волжская Болгария

 

4.5. Хазария

 

4.6. Савиры, чуваши и волжско-уральский регион

 

4.7. Скифы, сарматы и аланы

 

4.8. Нартский эпос

 

4.9. Кавказ

 

4.10. Средняя и Центральная Азия, Сибирь и Китай

 

4.11. Древний Восток

 

4.12. Государства Закавказья

 

4.13. Крым и Салтово-Маяцкая культура

 

4.14. Гунно-сарматское время и древние тюрки

 

4.15. Уральские народы

 

4.16. Археология

 

4.17. Древние арии

 

4.18. Историческая география

 

4.19. Источники

 

4.20. Европа

 

4.21. Разное

 


 

5. История на Средна и Централна Азия

 


 

6. Езикознание

 

[Next]


Всички текстове са в pdf. или djvu. формат. При използването на материали публикувани в този сайт - задължително цитиране и посочване на електронния адрес!