МОНИТОР
Issue: Monday, 21 August 2000
 
 
A second tomb at Starosel

Experts from the Institute for preservation of cultural monumens, from the Ministry of Culture and the Bulgarian Academy of Sciences will inspect the site. Archaeologists from Sofia insist on urgent opening, study and closure (re-burial) of the tomb.

The archaeologists at the village of Starosel near Plovdiv surprisingly discovered a second valuable tomb - a stone-work sacrophagus with a golden lid.

It was situated just metres away from the Thracian temple studied up to now.

The scholars are on the opinion that the sarcophagus dates to the end of the V or the beginning of the IV c. BC. The find represents a symbolical burial of a Thracian warrior. This means that there is no body. However, rich burial gifts have been put in. A bronze helmet, a breast armour plate and bronze knee-pieces were found. They were probably left by relatives of the buried man. In addition, a favourite ring of the warrior, made of solid gold and with an engraved Thracian rider on it, was found in the grave. 
 
Unique Thracian items were found by the archaeologists led by Dr. Georgi Kitov near Starosel. A sarcophagus-like constructed grave 2.40 by 2.60 metres yielded a bronze helmet, a golden ring with the image of a rider, silver decorations and breastplates, as well as many silver, bronze and ceramic vessels.

Pictures: Pressphoto BTA

Althogether, around 20 silver and bronze vessels and painted Greek pottery were found. 

The grave is assigned to a Thracian aristocrat, a close associate of the leader Sitalces. The large tomb itself is thought to have belong to Sitalces himself. 

The large tomb and the sacrophagus are part of the 8 mounds around Starosel. The arachaeologists think it is necessary to excavate them all by the end of October. The reason they cite is that regardless of any future precautionary measures being taken, the treasure-looters could not be stopped otherwise.

...
 
 

Историята

Иманярска банда е дълбала цяла година необезпокоявана преди археолозите да започнат своите разкопки край с. Старосел, Пловдивско. В началото на тази година местната власт в Хисар е изготвила констативен протокол до Министерството на културата (МК) и Националния институт за паметници на културата (НИПК), че в района на историческите обекти са забелязани иманярски набези.

По неизвестни засега причини протоколът не е достигнал до съответните власти.
 

Културното министерство научава за случая от пресата. Министър Емма Москова назначава експертна комисия, която да изготви проект за изследване на обекта. Учените се спират на т.нар. “авариен вариант”. По план проектът включва проникване в могилата, изнасяне на откритите вещи и затрупване на входа й. Този вариант трябвало да завърши до края на август. Проектът е подписан и от Георги Китов, който ръководи в момента разкопките.

Китов започва работа по проекта. Но в края на юли кметът на Хисар изпраща писмо до министерството, в което алармира, че разкопките не се провеждат съобразно предписанията. От София пък пращат факс до Китов, работите по разкопките да бъдат прекратени до изясняване на случая. Археологът не се съобразява с това решение и продължава работа.

В началото на тази седмица ще бъде сформирана съвместна експертна комисия от института по паметниците, министерството и БАН, за да установи как върви работата по проекта и какъв вариант се изпълнява в момента, съобщиха от НИПК.

Спорове

Експертите от София са за спешно отваряне, изследване и затваряне на паметника. Оправданието е липсата на достатъчно средства.

Според археологическия екип в Старосел е престъпление този уникален паметник да бъде оставен в ръцете на иманярите. Екипът на Китов иска обектът да бъде изследван и превърнат в музей, за да могат хората да имат достъп до него.

“С отварянето не можем да запазим този паметник. Напротив, ние ставаме съпричастни на неговото разрушаване, тъй като не са набавени всички необходими средства за неговото изследване и социализиране”, твърди Людмила Маркова от Националния институт за паметници на културата.

“Не са набавени всички необходими пари, но ако го оставим, до есента иманярите ще го довършат”, казаха от Старосел пред “Монитор”.

Другият спор между двата лагера е начинът на проникване в могилите. От София обвиняват Котов, че копае с фадрома като по този начин засяга целостта на могилата (получават се хоризонтални и вертикални размествания). Археолозите в Старосел пък твърдят, че при направената проверка, от комисията не са установили нарушение. Те разбраха за сформирането на нова комисия от екипа на “Монитор”.

АНТОАНЕТА ПЕТЕВА
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
 

[Back]


Авторски права (c) 1999 на Пресгрупа "Монитор" ООД. Всички права запазени.