ДИАЛОГ ДНЕС, Карлово
16-22 август 2000 год
 
 
Царска тракийска гробница при Старосел

Д-р по история Лолита Николова

През последните години край с. Васил Левски, Карловско, се проучваше от К. Кисьов тракийско селище от класическата древност (V в.пр. Хр.), което показваше, че в близост се е намирал владетеля на Одриската царство, най-могъщата държава на траките през цялата нейна история. В същото време Г. Китов публикува резултатите от новопроучена гробница край Старосел, Хисарско. Но дори и за специалистите откритата наскоро храм-гробница над с. Старосел надмина всички очаквания. Това е първият археологически тракийски паметник, който със сигурност може да се свърже с цар на траките, при това със „златния век" на тракийската култура. Неговата монументалност, архитектурна изящност и доминираща позиция по отношение на околността (с поглед към цяла Тракия) не буди съмнение, че Старосел е култов комплекс, свързан с царската институция. Откритата крепида от три реда камъни в изодомов градеж е с дължина 240 м. Дромос във вид на параден царски вход е широк ок. 6 м и разкритите уникални за класическа Древна Тракия стълби са сравними само с най-блестящите примери на класическата гръцка архитектура - Ерехтийона и храма на Атина Нике на Акропола от края на 5 в. пр. Хр. Подобно съоръжение засега не е откривано на територията на Древна Тракия.

Вътрешните помещенията на Староселския храм-гробница все още не са разчистени! Според Г. Китов, те са поне две. Възможността гробницата да е ограбена още в древността е голяма, но и надеждата за откриването на предмети за по-точна нейна датировка е също реална. Засега според особеностите на архитектурата и подчертаното йонийско влияние от Гърция, може да се допусне най-реална датировка на комплекса - края на 5 - началото на 4 в.пр. Хр. Възможно е обаче построяването му да се датира и малко по-рано - ок. 430-425 г.пр.Хр. Открият фриз с овули е близък до Ерехтийонската архитектурна декоративна система (края на V в.пр. Хр.), но се среща върху червенофигурната гръцка керамика и върху торевтиката и по-рано. Все пак той е особено популярен през IV в.пр. Хр.

Както за специалистите, така и всички, възбудата от откриването в края на нашето хилядолетие на най-грандиозния досега тракийски архитектурен паметник е неописуема. Комплексът е съпоставим само с гробници на владетели като например Дарий I (522-486 г.пр. Хр.).

Най-ранният тракийски владетел, на който би могла да принадлежи гробницата е Ситалк (ок. 448? - 424 г.пр. Хр.). Той е всъщност най-могъщият цар на Одриското царство. Той е бил в Атина през 430 г.пр.н. и е видял грандиозните строежи на Акропола от златния век на Перикъл. При това майка му е от Абдера (гъркиня), а синът му е с атинско граждаско право.

В района на Старосел има няколко гробници (за съжаление накои са унищожени от иманяри), но недалеч е откритата гробница при Стрелча с материали от V и IV в.пр. Хр. Тези паметници са принадлежали на парадинасти или други „благородни „траки (както ги наричат в писмените извори). Но всъщност след грандиозното откритие цялата тракийска царска култово-идеологична система се налага да се ревизира и многобройни изказани мнения на т.нар. „царски погребения" и „особености" на тракийската култура вече предизвикват само усмивка.

Гробницата край Старосел, Хисарско и селището край В. Левски, Карловско, са в тясна връзка с откритите от Г. Китов през последните години няколко гробници при с. Шипка, Казанлъшко. Връзката на този район със Севтовата династия засилва стойността на аргументите, че Карловско и Хисарско са били царските владение на предшествениците им. Поради началния етап на проучването, не може обаче напълно да се изключва връзка на Старосел и със Севт I (ок. 424 - ок. 408 г. пр. Хр.) или дори и с другия мощен владетел на Одриското царство - Котис I (383/382-360/359 г.пр. Хр.). При всички случаи, гробницата край Старосел е преди Филип II Македонски и доказва верността на писмените древни извори, които описват Одриското царство като най-могъщото между Адриатика и Черно море.

Храмът-Гробница над Старосел се намира недалеч от селото. От Карлово до там се стига в автомобил за ок. един час като черният път е само няколко километра.

Екипът на разкопките, ръководен от Г. Китов, е малооброен поради липса на средства.

Но той би посрещнал с благодарност доброволци да помогнат при доразкриването на комплекса, а необходимостта от спонсори в момента е остра и изключително важна.

Близостта до Карлово превръща в момента храма-гробница в най-атрактивния и най-интересната възможност за кратък излет с кола на карловци, които наистина се видят нещо изключително като архитектура и въздействие върху малки, ученици и възрастни.

Търсят се спешно спонсори за:

- Окончателното разкриване на обекта;
- Консервиране и превръщането му в най-грандиозния български туристически обект, който скоро ще се превърне в световна атракция
- Асфалтиране (не повече от 5 км път, подготвен с чакъл).
 

Кратка хроника (всички години са преди Христа):

  • Кр. VI, нач. V в.пр.Хр. - 448 - управление на Терес. Първият мощен владетел на Одриското царство (според Тукидид)
  • Ок. 448/445 (или 435-430) - 424 - управление на Ситалк. Одриското царство подчинява гетите на североизток, сключва договор с Атина и укрепва позициите си на северозапад.
  • 431 - договор с Атина
  • 431-404 Пелопонеска война
  • 424 - битка на одрисите с трибалите с басейна на Горен Искър. По време на битката или малко след нея Ситалк е убит
  • ок. 424-ок. 408 - управление на Севт I
  • 383/382 - 360/359 - управление на Котис I

[Back]