Тракийското съкровище от Рогозен
 
Александър Фол, Богдан Цветков, Спас Машов, Пламен Иванов

Изд. на Българската академия на науките, София 1988
научен редактор Иван Маразов

Въведение в проблематиката  (А. Фол)

Рогозенското тракийско съкровище  (Б. Николов, С. Машов, П. Иванов) :

 
Откриване
 
     
Фиали
     
Кани
     
Чаши
     
 
Заключение

                                   Списък на съкращенията

  


[Back to Main Page]