Academia Republicii Populare Romîne

Institutul de arheologie

 

Materiale si cercetări arheologice, VI

 

Editura Academiei Republicii Populare

Bucureşti 1959

(.pdf files of the MCA volumes are available at: http://cimec.ro/Arheologie/mca_rom.htm)

 

Acad. Em. Condurachi, redactor responsabil;

D. Berciu, acad. C. Daicoviciu, Vladimir Dumitrescu, Bucur Mitrea, I. Nestor — membru corespondent al Academici R.P.R., C. S. Nicolăescu-Plopşor, M. Petrescu- Dîmboviţa, D. M. Pippidi, Dorin Popescu, Gh. Ştefan — membru corespondent al Academiei R.P.R., Radu Vulpe, membri;

Suzana Dimitriu şi Ana Matrosenco, secretari de redacţie.

 

Fig. 1. — Harta principalelor localiţăti

 

SUMAR / СОДЕРЖАНИЕ / SOMMAIRE

 

    Rapoarte preliminare asupra săpăturilor din 1957 / Предварительные доклады археологических раскопок за 1957 г. / Rapports préliminaires sur les fouilles de 1957

 

1. C. S. Nicolăescu-Plopşor şi N. Zaharia, Cercetările de la Mitoc 11

    К. С. НИКОЛЭЕСКУ-ПЛОПШОР и Н. ЗАХАРИЯ, Исследования в Митоке

    C. S. Nicolaescu-Plopşor et N. Zaharia, Les recherches de Mitoc

 

2. C. S. Nicolăescu-Plopşor, Săpăturile de la Peştera 25

    К. С. НИКОЛЭЕСКУ-ПЛОПШОР, Раскопки в Пештере

    C. S. Nicolaescu-Plopşor Plopşor, Les fouilles de Peştera

 

3. C. S. Nicolăescu-Plopşor şi Elena Kovács, Cercetările paleolitice din regiunea Baia Mare 33

    К. С. НИКОЛЭЕСКУ-ПЛОПШОР и ЕЛЕНА КОВАЧ, Палеолитические исследования в области Бая-Маре

    C. S. Nicolaescu-Plopşor et Elena Kovács, Recherches paléolithiques dans la région de Baia Mare

 

4. C. S. Nicolăescu-Plopşor, AL. Păunescu şi N. Harţuchi, Cercetări paleolitice în Dobrogea 43

    К. С. НИКОЛЭЕСКУ-ПЛОПШОР, А. ПЭУНЕСКУ и Н. ХАРЦУКИ, Палеолитические исследования в Добрудже

    C. S. Nicolaescu-Plopşor, AL. Păunescu et N. Harţuchi, Recherches paléolithiques en Dobrogea

 

5. C. S. Nicolăescu-Plopşor şi I. Pop, Cercetările şi săpăturile paleolitice de la Cremenea şi împrejurimi 51

    К. С. НИКОЛЭЕСКУ-ПЛОПШОР и И. ПОП, Палеолитические исследования и раскопки в Кремене и окрестностях

    C. S. Nicolaescu-Plopşor et I. Pop, Recherches et fouilles paléolithiques à Cremenea et dans les environs

 

6. S. Nicolăescu-Plopşor Nicolăescu-Plopşor, M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Constantinescu, Dan G. Teodoru, Emilia Zaharia, Adrian Florescu, Marilena Florescu şi Gh. Diaconu, Şantierul arheologic Bicaz 57

    К. С. НИКОЛЭЕСКУ-ПЛОПШОР, М. ПЕТРЕСКУ-ДЫМБОВИЦА, Н. КОНСТАНТИНЕСКУ, ДАН Г. ТЕОДОРУ, ЭМИЛИЯ ЗАХАРИЯ, АДРИАН ФЛОРЕСКУ, МАРИЛЕНА ФЛОРЕСКУ и Г. ДИАКОНУ, Археологические раскопки в Биказе

    S. Nicolăescu-Plopşor, M. Petrescu-Dîmboviţa, N. Constantinescu, Dan G. Teodoru, Emilia Zaharia, Adrian Florescu, Marilena Florescu et Gh. Diaconu, Le chantier archéologique de Bicaz

 

7. Berciu, Săpăturile de la Verbiţa 85

    Д. БЕРЧУ, Раскопки в Вербице

    Berciu, Les fouilles de Verbiţa

 

8. D. Berciu, Sebastian Morintz şi P. Roman, Săpăturile de la Cernavoda 95

     Д. БЕРЧУ и СЕБАСТЬЯН МОРИНЦ и П. РОМАН, Раскопки в Чернаводе

     D. Berciu, Sebastian Morintz et P. Roman, Les fouilles de Cernavoda

 

9. Corneliu N. Mateescu, Săpături arheologice la Vădastra 107

     КОРНЕЛИУ Н. МАТЕЕСКУ, Археологические раскопки в Вэдастре

     Corneliu N. Mateescu, Fouilles archéologiques de Vădastra

 

10. Adrian C. Florescu, Săpăturile de la Andrieşeni 117

      АДРИАН К. ФЛОРЕСКУ, Раскопки в Андриешени

     Adrian C. Florescu, Les fouilles d’Andrieşeni

 

11. Eugen Comşa, Săpături arheologice la Boian-Grădiştea Ulmilor 127

      ЭУДЖЕН КОМША, Археологические раскопки в Бояне—Грэдиште-Ульмилор

      Eugen Comşa, Fouilles archéologiques à Boian-Grădiştea Ulmilor

 

12. D. Berciu, Săpăturile de la Tangîru şi Petru Rareş 137

      Д. БЕРЧУ, Раскопки в Тангыру и Петру-Рареше

      D. Berciu, Les fouilles de Tangîru et de Petru Rareş

 

13. M. Petrescu-Dîmboviţa şi Adrian C. Florescu, Săpăturile arheologice de la Truşeşti 147

      М. ПЕТРЕСКУ-ДЫМБОВИЦА и АДРИАН К. ФЛОРЕСКУ, Археологические раскопки в Трушешти

      M. Petrescu-Dîmboviţa et Adrian C. Florescu, Les fouilles archéologiques de Truşeşti

 

14. Hortensia Dumistrescu şi Vladimir Dumistrescu, Săpăturile de la Traian-Dealul Fîntînilor 157

      ХОРТЕНЗИЯ ДУМИТРЕСКУ и ВЛАДИМИР ДУМИТРЕСКУ, Раскопки в Траяне—Дялуле-Фынтынилор

      Hortensia Dumistrescu et Vladimir Dumistrescu, Les fouilles de Traian-Dealul Fintinilor

 

15. Olga Necrasov şi Sergiu Haimovici, Resturile de faună exhumate în cursul săpăturilor din campania 1957 la şantierul Traian 179

      ОЛЬГА НЕКРАСОВ и СЕРГЕЙ ХАЙМОВИЧ, Остатки фауны в раскопках 1957 года в Траяне

      Olga Necrasov et Sergiu Haimovici, Restes de faune exhumés en 1957, à Traian

 

16. Székely Zoltán, Cercetări arheologice efectuate în Regiunea Autonomă Maghiară 187

      СЕКЕЛИ ЗОЛТАН, Археологические исследования в Венгерской автономной области

      Székely Zoltán, Recherches archéologiques dans la Région Autonome Hongroise

 

17. М. ДИНУ, Археологические раскопки в Валя-Лупулуй 203

      M. Dinu, Şantierul arheologic de la Valea Lupului

      M. Dinu, Les fouilles archéologiques de Valea Lupului

 

18. M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştii Mari 213

      М. ДИНУ, Археологические разведки в Долхешти-Мари

      M. Dinu, Le sondage archéologique de Dolheştii Mari

 

19. Adrian Florescu şi Marilena Florescu, Sondajul de la Gîrceni 221

      АДРИАН ФЛОРЕСКУ и МАРИЛЕНА ФЛОРЕСКУ, Разведка в Гырчени

      Adrian Florescu et Marilena Florescu, Le sondage de Gîrceni

 

20. Sebastian Morintz, Săpăturile de la Birseşti 231

      СЕБАСТЬЯН МОРИНЦ, Раскопки в Бырсешти

      Sebastian Morintz, Les fouilles de Bîrseşti

 

21. Alexandru Vulpe, Săpăturile de la Costeşti-Ferigele 237

      АЛЕКСАНДРУ ВУЛПЕ, Раскопки в Костешти—Фериджеле

      Alexandru Vulpe, Les fouilles de Costeşti-Ferigele

 

22. Constantin Preda, Săpăturile de la Alexandria 251

      КОНСТАНТИН ПРЕДА, Раскопки в Александрии

      Constantin Preda, Les fouilles d’Alexandria

 

23. EM. Condurachi şi colaboratori, Şantierul Histria 265

      Э. КОНДУРАКИ и сотрудники, Раскопки в Истрии

      EM. Condurachi et collaborateurs, Le chantier d’Histria

 

24. RADU Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti 307

      РАДУ ВУЛПЕ, Археологические раскопки в Попешти

      RADU Vulpe, Le chantier archéologique de Popeşti

 

25. EXSPECTATUS Bujor, Şantierul arheologic Murighiol 325

      ЭКСПЕКТАТУС БУЖОР, Археологические раскопки в Муригиоле

      EXSPECTATUS Bujor, Le chantier archéologique de Murighiol

 

26. Daicoviciu, N. Gostar şi H. Daicoviciu, Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului Costeşti 331

      К. ДАЙКОВИЧИУ, Н. ГОСТАР и X. ДАЙКОВИЧИУ, Археологические раскопки в Грэдиштя-Мунчелулуй—Костешти

      Daicoviciu, N. Gostar et H. Daicoviciu, Le chantier archéologique de Grădiştea Muncelului-Costeşti

 

27. Anton Niţu, Ioana Zamoşteanu şi Mihai Zamoşteanu, Sondajele de la Piatra Neamţ 359

      АНТОН НИЦУ, ИОАНА ЗАМОШТЯНУ и МИХАЙ ЗАМОШТЯНУ, Разведки в Пятре-Нямце

      Anton Niţu, Ioana Zamoşteanu et Mihai Zamoşteanu, Les sondages de Piatra Neamţ

 

28. Anton Niţu şi Mihai Zamoşteanu, Sondajul în cetăţuia getică de la Tiseşti 375

      АНТОН НИЦУ и МИХАЙ ЗАМОШТЯНУ, Разведка в гетской крепостце в Тисешти

      Anton Niţu et Mihai Zamoşteanu, Le sondage de la forteresse gétique de Tiseşti

 

29. D. Protaseşi I. Ţigăra, Şantierul arheologic Soporul de Cîmpie 383

      Д. ПРОТАСЕ и И. ЦИГЭРА, Археологические раскопки в Сопоруле-де-Кымпие

      Protaseet I. Ţigăra, Le chantier archéologique de Soporul de Cimpie

 

 

4

 

30. D. Protase, Şantierul arheologic Alba-Iulia 397

      Д. ПРОТАСЕ, Археологические раскопки в Албе-Юлии

      D. Protase, Le chantier archéologique d’Alba-Iulia

 

31. M. Macrea, Şantierul arheologic Caşolţ-Boiţa 407

      М. МАКРЯ, Археологические раскопки в Кашолце-Боице

      M. Macrea, Le chantier archéologique de Caşolţ-Boiţa

 

32. D. Protaseşi N. Vlassa, Săpăturile de la Lechinţa de Mureş şi Cipău 445

      Д. ПРОТАСЕ и Н. ВЛАССА, Раскопки в Лекипце-де-Муреше и Чипэу

      Protaseet N. Vlassa, Les fouilles de Lechinţa-de-Mureş et de Cipâu

 

33. Ioan T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti 453

      ИОАН Т. ДРАГОМИР, Археологические раскопки в Кавадинешти

      Ioan T. Dragomir, Les fouilles archéologiques de Cavadineşti

 

34. Iulian Antonescu, Săpăturile de Ia Gabăra-Porceşti 473

      ЮЛИАН АНТОНЕСКУ, Раскопки в Габэре-Порчешти

      Iulian Antonescu, Les fouilles de Gabăra-Porceşti

 

35. Sebastian Morintz şi Gh. Bichir, Săpăturile de la Pădureni 487

      СЕБАСТИЯН МОРИНЦ и Г. БИКИР, Раскопки в Пэдурени

      Sebastian Morintz et Gh. Bichir, Les fouilles de Pădureni

 

36. Ioan T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Largu 497

      ИОАН Т. ДРАГОМИР, Археологические раскопки в Ларгу

      Ioan T. Dragomir, Les fouilles archéologiques de Largu

 

37. Ion Nestor şi Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Sărata-Monteoru 509

      ИОН НЕСТОР и ЭУДЖЕНИЯ ЗАХАРИЯ, Раскопки в Сэрате-Монтеору

      Ion Nestor et Eugenia Zaharia, Les fouilles de Sârata-Monteoru

 

38. M. Macrea, Şantierul arheologic Someşeni-Cluj 515

      М. МАКРЯ, Археологические раскопки в Сомешени-Клуж

      M. Macrea, Le chantier archéologique de Someşeni-Cluj

 

39. Székely Zoltán, Săpăturile arheologice de la Porumbenii Mici 523

      СЕКЕЛИ ЗОЛТАН, Археологические раскопки в Порумбени-Мичи

      Székely Zoltán, Les fouilles archéologiques de Porumbenii Mici

 

40. Anton Niţu, Emilia Zaharia şi Dan G. Teodoru, Sondajul de la Spinoasa-Erbiceni 531

      АНТОН НИЦУ, ЭМИЛИЯ ЗАХАРИЯ и ДАН Г. ТЕОДОРУ. Разведка в Спиноасе-Ербичени

      Anton Niţu, Emilia Zaharia et Dan G. Teodoru, Le sondage de Spinoasa-Erbiceni

 

41. I. Barnea şi Virg. Bilciurescu, Şantierul arheologic Basarabi 541

      И. БАРНЯ и ВИРДЖИЛ БИЛЧУРЕСКУ, Археологические раскопки в Басараби

      I. Barnea et Virg. Bilciurescu, Le chantier archéologique de Basarabi

 

42. M. Chişvasi-Comşa, Săpăturile de la Bucov 567

      М. КИШВАСИ-КОМША, Раскопки в Букове

      M. Chişvasi-Comşa, Les fouilles de Bucov

 

43. Bucur Mitrea, Săpăturile de la Satu Nou 579

      БУКУР МИТРЯ, Раскопки в Сату-Ноу

      Bucur Mitrea, Les fouilles de Satu Nou

 

44. Ion Nestor şi Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu 593

      ИОН НЕСТОР и ЭУДЖЕНИЯ ЗАХАРИЯ, Раскопки в Дриду

      Ion Nestor et Eugenia Zaharia, Les fouilles de Dridu

 

45. Á. Dankanits şi I. Ferenczi, Săpăturile arheologice de la Ciutnbrud 605

      А. ДАНКАНИТШ и И. ФЕРЕНЦ, Археологические раскопки в Чумбруде

      Á. Dankanits et I. Ferenczi, Les fouilles archéologiques de Ciumbrud

 

46. Gr. Florescu şi R. Florescu, Săpăturile arheologice de la Capidava 617

      Г. ФЛОРЕСКУ и Р. ФЛОРЕСКУ, Археологические раскопки в Капидаве

      Gr. Florescu et R. Florescu, Les fouilles archéologiques de Capidava

 

47. Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Chişvasi-Comşa şi B. Mitrea, Săpăturile de la Garvăn 629

      Г. ШТЕФАН, И. БАРНЯ, М. КИШВАСИ-КОМША и Б. МИТРЯ, Раскопки в Гарвэне

      Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Chişvasi-Comşa et B. Mitrea, Les fouilles de Garvăn

 

48. Petre Diaconu, Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 653

      ПЕТРЕ ДИАКОНУ, Раскопки в Пэкуюле-луй-Соаре

      Petre Diaconu, Les fouilles de Păcuiul-Iui-Soare

 

49. A. D. Alexandrescu şi N. Constantinescu, Săpăturile de salvare de pe Dealul Şprenghi 667

      А. Д. АЛЕКСАНДРЕСКУ и Н. КОНСТАНТИНЕСКУ, Охранные раскопки на горе Шпренги

      A. D. Alexandrescu et N. Constantinescu, Les fouilles de sauvegarde de la colline de Şprenghi

 

50. Trifu Martinovici şi Ştefan Olteanu, Şantierul Suceava 679

      ТРИФУ МАРТИНОВИЧ и ШТЕФАН ОЛТЯНУ, Раскопки в Сучаве

      Trifu Martinovici et Ştefan Olteanu, Le chantier de Suceava

 

51. Petre Diaconu, Săpăturile de la Mănăstirea Neamţu 699

      ПЕТРЕ ДИАКОНУ, Раскопки в монастыре Нямцу

      Petre Diaconu, Fouilles au monastère de Neamţu

 

52. Dorin Popescu şi Dinu V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Retevoeşti 703

      ДОРИН ПОПЕСКУ и ДИНУ В. ГОСЕТТИ, Археологические раскопки в Ретевоешти

      Dorin Popescu et Dinu V. Rosetti, Les fouilles archéologiques de Retevoeşti

 

53. N. Constantinescu, Sondajele de la Runcu-Grădinari 719

      Н. КОНСТАНТИНЕСКУ, Разведки в Рунку-Грэдинари

      N. Constantinescu, Les sondages de Runcu-Grădinari

 

54. Dorin Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu şi Sebastian Morintz, Şantierul arheologic Tîrgşor 727

      ДОРИН ПОПЕСКУ, Н. КОНСТАНТИНЕСКУ, Г. ДИАКОНУ и СЕБАСТЬЯН МОРИНЦ, Археологические раскопки в Тыргшоре

      Dorin Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu et Sebastian Morintz, Le chantier archéologique de Tîrgşor

 

55. Virgil Vătăşianu, N. Constantinescu şi Mircea RUSU, Cercetările arheologice de la mănăstirea Brîncoveni 747

      ВИРДЖИЛ ВЭТЭШИАНУ, Н. КОНСТАНТИНЕСКУ и МИРЧА РУСУ, Археологические исследования в монастыре Брынковени

      Virgil Vătăşianu, N. Constantinescu et Mircea RUSU, Les fouilles archéologiques au monastère de Brîncoveni

 

56. I. Ionaşcu, Vl. Zirra, Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino şi Dinu V. Rosetti, Şantierul arheologic Bucureşti 757

      И. ИОНАШКУ, В. ЗИРРА, СЕБАСТИЯН МОРИНЦ, Г. КАНТАКУЗИНО, и ДИНУ В. РОСЕТТИ, Археологические раскопки в Бухаресте

      I. Ionaşcu, Vl. Zirra, Sebastian Morintz, Gh. Cantacuzino et Dinu V. Rosetti, Fouilles archéologiques à Bucarest

 

 

Studii şi cercetări / Труды в исследования / Etudes et recherches

 

57. Dinu V. Rosetti, Movilele funerare de la Gurbăneşti 791

      ДИНУ В. РОСЕТТИ, Курганные погребения в Гурбэнешти

      Dinu V. Rosetti, Les tumulus funéraires de Gurbăneşti

 

58. Gh. I. Bichir, Cercetări arheologice pe terasa dreaptă a rîului Colentina 817

      Г. И. БИКИР, Археологические исследования на правой террасе реки Колентина

      Gh. I. Bichir, Recherches archéologiques sur la terrasse de la rive droite de la Colentina

 

59. Constantin Preda, Săpăturile arheologice de la Sîncrăieni 825

      КОНСТАНТИН ПРЕДА, Археологические раскопки в Сынкрэени

      Constantin Preda, Les fouilles archéologiques de Sincrăieni

 

60. I. I. Russu, Inscripţii din Dacia 871

      И. И. РУССУ, Надписи из Дакии

      I. I. Russu, Inscriptions de Dacie

 

61. E. Zaharia, Morminte sarmatice descoperite la Cioinagi în 1949 897

      Э. ЗАХАРИЯ, Сарматские погребения, открытые в 1949 году в Чоинаджи

      Zaharia, Découvertes de tombes sarmates à Cioinagi, en 1949

 

62. I. Barnea, Descoperiri arheologice din epoca feudală la Mangalia 901

      И. БАРНЯ, Археологические открытия феодальной эпохи в Мангалии

      I. Barnea, Découvertes archéologiques de l’époque féodale à Mangalia

 

63. Gh. Diaconu, Contribuţii la cunoaşterea culturii medievale de la Suceava in veacurile XV—XVI 911

      Г. ДИАКОНУ, К вопросу о средневековой культуре XV—XVI вв, в Сучаве

      Gh. Diaconu, Contribution à la connaissance de la civilisation médiévale à Suceava, aux XVe et XVIe siècles

 

64. Gh. Diaconu, Consideraţii asupra ceramicii descoperite la Cetatea Şcheia-Suceava 925

      Г. ДИАКОНУ, О керамике из крепости Шкея-Сучава

      Gh. Diaconu, Considérations sur la céramique découverte à Şcheia-Suceava

 

    Lista principalelor localităţi menţionate în acest volum / Список главных местностей, указанных в этом томе (смотри прилагаемую карту) / Liste des principaux localités mentionnées dans ce volume 935

 

    Abreviaţiuni folosite mai des in acest volum / Сокращения часто использованные в этом томе / Abréviations employées le plus souvent dans ce volume 937

 

 


 

Fig. 1. — Harta principalelor localiţăti.

 

 


 

 

LISTA PRINCIPALELOR LOCALITÂŢI MENŢIONATE ÎN ACEST VOLUM

(vezi harta alăturată)

 

1 Mitoc

2 Peştera

3 Baia Mare

4 Cheia

5 Cremenea

6 Ceahlău

7 Bistricioara

8 Hangu

9 Buhalniţa

10 Verbiţa

11 Cernavoda

12 Vădastra

13 Andrieşeni

14 Boian

15 Tangîru

16 Petru Rareş

17 Truşeşti

18 Traian

19 Singeorgiu de Mureş

20 Petrilaca

21 Cristeşti

22 Porumbenii Mari

23 Beteşti

24 Singeorgiu de Pădure

25 Reci

26 Sf. Gheorghe

27 Valea Lupului

28 Dolheştii Mari

29 Girceni

30 Bîrseşti

31 Costeşti-Ferigele

32 Alexandria

33 Histria

34 Tari verde

35 Popeşti

36 Murighiol

37 Costeşti

38 Grădiştea Muncelului

39 Orăştioara de Sus

40 Piatra Neamţ

41 Tiseşti

42 Soporul de Cimpie

43 Alba Iulia

44 Caşolţ—Boiţa

45 Lechinţa de Mureş

46 Cipău

47 Cavadineşti

48 Gabăra—Porceşti

49 Pădureni

50 Largu

51 Sărata Monteoru

52 Someşeni

53 Porumbenii Mici

54 Spinoasa—Erbiceni

55 Basarabi

56 Bucov

57 Satu Nou

58 Dridu

59 Ciumbrud

60 Capidava

61 Garvăn

62 Păcuiui lui Soare

63 Or. Stalin

64 Suceava

65 M-rea Neamţ

66 Retevoieşti

67 Runcu—Grădinari

68 Tîrgşor

69 M-rea Brincoveni

70 Bucureşti

71 Gurbăneşti

72 Sîncrăieni

73 Cioinagi

74 Mangalia

  


 

 

    ABREVIAŢIUNI FOLOSITE MAI DES ÎN ACEST VOLUM

 

AA = Archäologischer Anzeiger.

AArh = Arta şi Arheologia, Iaşi, I—XIV, 1927—1938.

ACMI = Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1915, 1942, 1943.

ACMIT = Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Transilvania, Cluj, I—VI, 1926—1931—1938.

ActaArch = Acta Archaeologica, Budapesta.

AÉ = Archaeologiai Értesitö.

AIIN = Anuarul Institutului de istorie naţionala, Cluj I—VII, 1922—1933.

AnnÉp = Année Épigraphique.

AR = Arheologické Rozhledy.

ARMSI = Academia Romînă, Memoriile secţiei istorice, seria II, 1886/1887 —1916/1919; seria III, 1922/1923—1944/1945.

АО = Arhivele Olteniei, Craiova, I—XIX, 1922—1948.

AthenMitt = Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Athenische Abteilung.

BASPR = Bulletin of the American School of Prehistorie Research.

BCMI = Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I—XXXVIII, Bucureşti, 1908- 1945.

Beazley, ABV = J. D. Beazley, Attic blackfigure vase-painters, Oxford, 1956.

BSG = Buletinul societăţii geografice romîne, I—LXI, 1876—1942.

CIRh = Clara Rhodos.

Dacia = Dacia, recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti, I—XII, 1924—1947; I, N.S., 1957; II, N.S., 1959.

DIR = Documente privind istoria Rominiei, Bucureşti, 1951.

DissPann = Dissertationes Pannonicae.

DolgCluj = Dolgozatok — Travaux de la section numismatique et archéologique du Musée National de Transylvanie, Cluj, I—X, 1910—1919.

ED = Ephemeris Dacoromâna, Bucureşti—Roma, I—X, 1923—1945.

ESA = Eurasia Septentrionalis Antiqua.

Folia Arch = Folia Archaeologica... Acta Archaeologica Muzei Nationalis Hungarici.

Glasnilc-Sarajevo = Glasnik Hrvatskih Zemaljkih Muzeja u Sarajevu.

Godišnik-Sofia = Godišnik — Annuaire du Musée National Archéologique de Sofia.

Histria I = Histria, Monografie arheologică, I, Bucureşti, 1954.

IRAIMК = Izvestiia Rossiiskoi Akademii istorii materialnoi kulturî.

Izvestiia-Institut = Izvestiia — Bulletin de l’Institut Archéologique Bulgare.

Izvestiia Moldavskogo Filiala = Izvestiia Moldavskogo Filiala Akademii Nauk SSSR.

JCC = Jahrbuch der К. К. Central Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, Viena.

JdI = Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.

Közlemények = Archaeologiai Közlemények, Budapesta, 1859—1889.

Közlemények-Clui = Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem — és régiségtárából.

KSIA-Kiev = Kratkie Soobscenie Instituta Arheologhii, Kiev.

Materiale = Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., vol. I (1953); Materiale şi cercetări arheologice, vol. II (1956); vol. III (1957), vol. IV (1957); vol. V (1958).

 

 

988

 

MBSM = Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums.

PA = Památky Archeologické.

PMMB = Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, I—II, 1934 — 193b.

PPS = Proceedings of the prehistoric Society.

SA = Sovietskaia Arheologhiia.

Sbornik—Chişinău = Sbornic închinat cercetărilor arheologice din R.S.S. Moldovenească şi R.P.R. (sub tipar).

SCIV = Studii şi cercetări de istoric veche, Bucureşti.

SCŞCluj = Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj.

SCŞIaşi = Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.

WMBH = Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Hercegovina, Viena, 1893—1912.

 

[Back]