Древнобългарска епиграфика

Петър Добрев, Милена Добрева (ТанНакРа, София, 2001)

4.5. Най-ранните надписи от Волжка България (стр. 225-)


(B. Marchak, Silbershatze des Orients, Leipzig, 1986, Fig. 172.)

Надписът над богинята от Бартим


Фиг. 70. Над главата на богинята ясно се вижда надпис от няколко знака
 
4.4.2. Християнските реликви от сирийски тип, открити във Волжска България (стр. 222-)
(B. Marchak, Silbershatze des Orients, Leipzig, 1986, Fig. 207-208.)


Фиг. 69. Позлатена плочка с разпятието на Христос и сирийски надписи, открита в северните части на Волжка България 

 
B. Marchak, op.cit., Fig. 42-43
B. Marchak, op.cit., Fig. 144
B. Marchak, op.cit., Fig. 41


[Back]