Велика Волжка България
Волга - българска река

Веселин Илиев, изд. "Компарсита", 1993 г.Veliki BulgarПролог
Първа Българска държава:
Основаване –  Икономика и устройствоОтношения с РусияМонголско нашествие, 1223-1236 г.

Втора Българска държава:
Казанско ханствоВойни с Русия1518-1549 г.Иван Грозни, 1552 г.Видни родове
Епилог
 

[Back]