Сарматски елементи в езическите некрополи от Североизточна България и Северна Добруджа
Елена Ангелова

Таблици III-IX


Табл III.
 


Табл IV.
 


Табл V.
 


Табл VI.
 


Табл VII.
 


Табл VIII.
 


Табл IX.
 

[Back]