Коментари на Асен Чилингиров (януари 2019)

 

 

 Томовете от ByzBg са на удобно място и погледнах набързо в двата последни (8 и 9). Те гъмжат от неверни и дори вредни материали, но нямам нито време, нито желание да се занимавам не с ланшния сняг, а с помията от преди 20 и 30 години. Но в последния намерих и 2 рецензии на Божилов за публикации на Караянопулос, които явно трябва да спомена в "Екскурса". Този том е от епохата на "хиатуса" в българската историография - и не само историография. Тогава Божилов се ширеше като абсолютен владетел в цялата наша историография и нямаши никой, който да му противоречи - освен моите кратки бележки във връзка с Конференцията за Бачковския манастир, материалите от която бяха унищожени от Стефан Бояджиев, освен централния доклад на конференцията от Дуйчев, "предаден на Божилов за публикация". Не си спомням вече дали съм ви споменавал за фалшификата "Анонимът на Хаазе", за който на Божилов беше "присвоена" докторска титла.

 

При претърсването на моите архиви ми се мерна напоследък докладът на Медведьев на една конференция в Гърция, който единствен в българо-руската историография обърна внимание на тази престъпна и комична история, ако и да имаше такива тежки последици у нас. Тъпкова ми беше обърнала внимание върху публикацията на Медв. и ми направи ксерокопие. Тя беше говорила на него за мене и ме посъветва да му изпратя "Готи и гети 1", което сторих, но без отговор. А Божилов след това писа статия против българските историци, поместена и в интернет, но ми е трудно да я намеря сега. Както знаете, в руската (и българската!) историография и до сега господства тезата за "готите-германци" в Крим, дошили от Скандинавия.

 

 

[Back]