- ...Не сме ли и ние българи, не сме ли и ние македонци... A propos — прекъсна думата си той, - откъде сте родом?

- Аз съм тракиец, от свободната част...

- Хъ, Видите ли, аз пък съм от средата на Македония! И вие да се считате „вътрешен", а мене да нари­чате „външен"!...


  Македония 1941 г. - Възкресението - Сотир Нанев (или тук)The Races and Religions of Macedonia - National Geographic Magazine, November 1912 

              Народи и религии в Македония - Списание "Нешънъл Джиографик", ноември 1912 г.

 
 Опълченците от Македония


Странстванията на един учител - спомени на Коста НиколовБългарски възрожденски книжовници от Македония - живот и документи
         
         Bulgarian Men of Letters from Macedonia - Life and Documents

             
               -  Йордан Хаджиконстантинов - Джинот / Jordan Hadzhikonstantinov - Dzhinot

               -  Йоаким Кърчовски / Joakim Krchovski

               -  Йосиф Ковачев / Josif Kovachev

               -  Натанаил Зографски / Natanail Zografski
              
               -  Кирил Пейчинович / Kiril Pejchinovich

               -  Кузман Шапкарев / Kuzman Shapkarev

               -  Братя Миладинови / Miladinovi Brothers

               -  Райко Жинзифов / Rajko Zhinzifov
Macedonian Bulgarians in North America - Pictures and DocumentsМакедонските българи в Северна Америка - снимки и документи (и тук)Солунските атентатори

               The Thessaloniki DynamitersЗаписки на етнографите към Първа и Втора армия - 1916/17 г.В страната на мъчениците - спомени на Алфред Рапопорт, консул на Австро-Унгария в Македония
 

 
Една страница от гръцкия варваризъм над българите в Македония и Тракия - Неделчо Чалъков
 


 Македония - документи и материали
             
              Macedonia - Documents And Material