Добруджанският въпрос 

        
       "Кой ще остане да каже, че това е българската земя? Не мога да я напусна, ще остана, ще се боря, докато сили дал господ, па когато умра моят гроб нека остане - мълчалив протест срещу въпиющата неправда, извършена върху бедната Добруджа; и моите синове тука ще останат, верни на земята, която ни е отхранила: българи са и българи ще умрат в поробена земя!"
                                                                                                                      Димитраки бей      Историческо и дипломатическо развитие на Добруджанския въпрос през годините.    Данаил Бекяров - Спомени за несъгласието на добруджанските българи против принудителното изселване на техните сънародници от Северна Добруджа през есента на 1940 г.     Иван Тодоров - Протест пред българското правителство против преселването на севернодобруджанци.        Кристина Попова - Добруджански младежки организации в България (1919 - 1934)         И днес Румъния не крие апетита си към Южна Добруджа - статия на в-к "168 часа"        Крайовският договор         Галерия