България някога


             България - нашата Родина (Целокупна България), 1942 г.
                          Bulgaria - Our Motherland (United Bulgaria), 1942

    Bulgarien. Was es ist und was es wird.