България
на страниците на списание "Нешънъл Джиографик"
Bulgaria
in the National Geographic Magazine


     
            "Възходът на България" - ноември, 1912 г.
                 "The Rise Of Bulgaria"   - November, 1912
          
             "Народи и религии в Македония" - ноември, 1912 г.
                  "The Races And Religions Of Macedonia" - November, 1912


             "Жените на България" - април, 1915 г.
                  "Bulgaria And Its Women" - April, 1915


               "Търново, градът на висящите градини" - октомври, 1907 г.
                   "Tirnovo, the City of Hanging Gardens" - October, 1907

               "On the Monastir Road" - May, 1917