КНИГИ  ЗА  СВАЛЯНЕ
Забележка: Повечето книги са в djvu-формат. За да отваряте такива файлове ви е нужен "browser plug-in", който може да свалите от официалния сайт на фирмата, разработила този формат. Освен това можете да използвате програмата DjVuSolo 3.1 за да отваряте и да създавате сами такива файлове.
 • Латински извори за българската история I НОВО

 • (1958)
   
 • Византийски и български крепости V-Х век НОВО

 • Димитър Овчаров  (1982), книгата е в pdf-формат
   
 • Гръцки извори за българската история VII НОВО

 • (1967)
   
 • Гръцки извори за българската история I НОВО

 • (1954)
   
 • Към въпроса за народността на старите македонци

 • Веселин Бешевлиев  (1932)
   
 • Езикът на траките

 • Иван Дуриданов  (1976)
   
 • Описание на Татар-Пазарджишката кааза

 • Стефан Захариев  (1973, фототипно издание на първото издание от 1870)
   
 • Български старини из Македония

 • Йордан Иванов  (1970, фототипно издание на първото издание от 1931)
   
 • Богомилски книги и легенди

 • Йордан Иванов  (1970, фототипно издание на първото издание от 1925)
   
 • Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България

 • Василка-Тъпкова Заимова и Анисава Милтенова  (1996)
   
 • Гръцки извори за българската история II

 • (1958)
  Забележка: Книгата е в jpg-файлове, за да ги изтеглите ползвайте програма за даунлоад от типа на Teleport Pro )
   
 • Гръцки извори за българската история III

 • (1960)
   
 • Гръцки извори за българската история IV

 • (1961)
  Забележка: Книгата е в gif-файлове, за да ги изтеглите ползвайте програма за даунлоад от типа на Teleport Pro )
   
 • Гръцки извори за българската история V

 • (1964)
  Забележка: Книгата е в gif-файлове, за да ги изтеглите ползвайте програма за даунлоад от типа на Teleport Pro )
   
 • Гръцки извори за българската история VI

 • (1964)
   
 • Гръцки извори за българската история VIII

 • (1980)
   
 • Гръцки извори за българската история X

 • (1972)
   
 • Латински извори за българската история II

 • (1960)
   
 • Латински извори за българската история IV

 • (1981)